Ko je AVW?

Napisala Danka Đorđević

SAVW – Mi smo kompanija u porodičnom vlasiništvu koja veruje u inovativnu proizvodnju opreme za pranje automobila, i izgradnju dugoročne veze sa našim mušterijama zasnovane na obostranim benefitima poslovne saradnje.